Seonee Steinmøte

29. oktober 2002

med Jens, Gunnar og grandonkel Tor