O-dag høsten 2002

Ulsrudvann, 28.8 2002

1. Bekkelaget gruppe


Aleksander taes opp

Cristophe i Hjort

Erlend i Elg

Nye flagg og bannerbærere

Oppstilling

Trygve i Elg